Free shipping for orders over €120,00
Logo
image

Terms & Conditions

Door het plaatsen van een bestelling op www.les-soeurs.com accepteert u een product te kopen op en onder de volgende voorwaarden van LS (de "Algemene Voorwaarden"). De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant van Les Soeurs Official. Lees ze aandachtig door. Wij raden u ook aan de Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later nog eens kunt raadplegen.
 

Artikel 1 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van en overeenkomsten met Les Soeurs, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Indien de klant in zijn order, bevestiging of via enig ander communicatiemiddel andere bepalingen of voorwaarden van toepassing verklaart, zijn deze bepalingen voor LS slechts bindend indien en voor zover LS deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 Prijzen en informatie
2.1 Indien er verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze duidelijk op de Site vermeld voordat de Overeenkomst wordt gesloten. De verzendkosten worden tijdens het bestelproces apart vermeld.

2.2 De inhoud van de Site is met de grootste zorg samengesteld. Les Soeurs kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Site correct wordt weergegeven en/of te allen tijde volledig is. Alle prijzen en andere informatie die op de Site en op andere materialen afkomstig van Les Soeurs worden weergegeven, kunnen typografische en/of programmeerfouten bevatten. Les Soeurs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke type- en/of programmeerfouten en behoudt zich het recht voor dergelijke fouten te allen tijde te corrigeren.

2.3 Les Soeurs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen tussen de kleur van het Product en de kleur van het Product zoals weergegeven op de Site.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Opdrachtgever het aanbod van Les Soeurs aanvaardt, welk aanbod is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden.

3.2 Indien de Cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Les Soeurs tevens langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Zodra Les Soeurs een bestelling van de Klant heeft ontvangen en de aanvaarding daarvan heeft bevestigd, draagt zij de Producten over aan het  transportbedrijf. Het transportbedrijf zal dan de Producten naar de Klant sturen.


4.2 Zodra het product op het door de klant opgegeven afleveradres is afgeleverd, gaat het risico van het product volledig over op de klant.

 

Artikel 5 Herroeping/retourzending
5.1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u  het goed fysiek in bezit krijgt. De opdrachtgever dient Les Soeurs tijdig te verwittigen. We raden u aan om de retour binnen de 7 dagen aan te melden per e-mail naar info@les-soeurs.com. 
 

5.2 Alle geretourneerde producten moeten ngebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden geretourneerd. 

5.3 Als er niet aan de retourvoorwaarden wordt voldaan mag Les Soeurs de retour afwijzen.

 

Artikel 6 Betaling
6.1 De Cliënt zal de aan Les Soeurs verschuldigde bedragen betalen in overeenstemming met het bestelproces en via de op de Site gekozen betaalwijze. Les Soeurs is vrij om elke betaalmethode naar keuze aan te bieden en kan deze betaalmethoden te allen tijde wijzigen.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Zolang Les Soeurs geen volledige betaling voor de Producten heeft ontvangen, behoudt Les Soeurs de eigendom van de Producten.

Artikel 8 Persoonsgegevens
8.1 Les Soeurs zal de persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerken overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op de Site.

Contactgegevens


Indien u na het lezen van de Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen heeft, of indien u ons hiervan op de hoogte dient te stellen, kunt u per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen.

LES SOEURS
TERLOSTRAAT 64
2140 BORGERHOUT, BELGIË

E: info@les-soeurs.com